Profil artystyczno - przyrodniczy

Dzieci za pomocą interesujących zajęć i zabaw w terenie:

Wiek uczestników od 6 do 13 lat

Gwarantujemy

Terminy półkolonii:

Koszt:

600 zł
Cena obejmuje:

Proponowane profile pięciodniowych półkolonii:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY